Hoofdcontent

Sport-, Beweeg- en Leefstijl Akkoord Enschede

Bijeenkomst 1: dinsdag 10 november 2020
Ondanks dat deze bijeenkomst digitaal plaats vond, was het goed om elkaar te zien en ook op een interactieve manier actief bezig te zijn.
Na een korte introductie over het vervolgproces is er samen een prioritering aangebracht op ambitie en actie niveau. Met elkaar is bepaald welke acties op korte, middellange en lange termijn samen kunnen worden opgepakt. 
Volgende bijeenkomst is op dinsdag 8 december.

Verslag bijeenkomst #1
Presentatie Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Op 22 september is er een grote feestelijke ondertekening van het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede geweest. Dit was tevens ook het startschot om de komende jaren samen in te zetten op diverse thema's. Een van de thema's is 'Duurzame Sport- en Beweeginfrastructuur'. De themagroep is gestart maar meedoen is nog altijd mogelijk en aanmelden kan bij de themaleider. Themaleider is Rutger Jan Hesselink, r.hesselink@sportaal.nl