Hoofdcontent

Buurtsportcoach & Cultuurcoach

Heb je vragen over sport, bewegen of kunst en cultuur in de gemeente Vught?
Neem dan gerust contact met ons op!

MOVE Vught (Sportcoach)
Wij zijn de buurtsportcoaches van jouw gemeente en werkzaam onder de naam MOVE Vught. Het team bestaat uit:
- Valentine Kortbeek (coördinator buurtsportcoach)
- Jeroen Leenders (buurtsportcoach)
- Ricardo Verhees (vakleerkracht/buurtsportcoach)
- Bart van de Water (buurtsportcoach)
- Mike Wiersema (buurtsportcoach)

Naast de buurtsportcoaches wordt ons team aangevuld met stagiaires van diverse sportopleidingen.

Wij willen dat iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten of bewegen, ongeacht enige beperking. Dit realiseren wij door het aanbieden en ondersteunen van verschillende sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij sport en/of bewegen het doel of een middel is. 

 

Heb je een sport(hulp)vraag of ben je benieuwd naar onze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Email: info@movevught.nl
Telefoonnummer: 06-11435177
Website: www.movevught.nl 

Plaza Cultura (Cultuurcoach)
Met een team van drie cultuurcoaches ondersteunt Plaza Cultura het Vughtse cultuurveld, onderwijs en sociale domein. Wij willen een brug slaan tussen kunst, cultuur en álle Vughtenaren. Wij werken samen met inspirerende kunstenaars en kunstdocenten. 
Al ruim 13 jaar ondersteunen we de basisscholen bij het vormgeven van hun cultuurbeleid en cultuuronderwijs. We stimuleren nieuwe initiatieven in de buitenschoolse cultuureducatie voor jeugd en jongeren. Daarnaast zijn we verbinder binnen het sociaal domein.
Wat kunnen kunst & cultuur betekenen in de gemeente en waar liggen kansen om samen te werken met diverse partijen? Plaza Cultura onderzoekt de mogelijkheiden en biedt tevens een groot netwerk van cultuuraanbod en cultuuraanbieders aan via haar website, scholingen, cultuur cafés en inspiratiemomenten.

Het team bestaat uit:
- Kristel van Lieshout 
- Dian Langenhuijzen
- Heleen Korthals

Heb je creatieve, culturele, kunstzinnige vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op.

Email: info@plazacultura.nl 
Telefoonnummer: 06-17477958 (algemeen) / 06-48503935 (Heleen)
Website: www.plazacultura.nl