Hoofdcontent

Hoe werkt het?

Spelregels aanbieders

Het kennismakingsaanbod van cultuur en sport in de gemeente Enschede moet passen binnen deze spelregels. Daarnaast gelden er ook Algemene Voorwaarden van Sportstimulering Nederland.

Door jouw aanmelding accepteer je als aanbieder dat de betreffende docent over een Bewijs van Goed Gedrag bezit, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vereniging ligt.

Ouders van de deelnemende kinderen die via www.enschedeactief.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met jou als aanbieder. Je biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.

De activiteit die je aanbiedt staat onder leiding van een vakkundig docent/ trainer.

Aanbod mag ook in schoolvakanties maar houd rekening met eventuele sluiting van de gemeentelijke sportaccommodaties.

De activiteit bestaat uit 1 tot maximaal 4 kennismakingslessen en wordt zoveel mogelijk gratis aangeboden.
Indien het nodig is, mag je maximaal € 12,50 rekenen per activiteit voor aan te schaffen materialen of de huur van middelen. Een activiteit bestaat dus uit 1, 2, 3 of 4 lessen. We hopen dat aanbieders een eerlijke prijs gebruiken zodat de activiteit laagdrempelig is en toegankelijk blijft voor alle kinderen.

De activiteit die je aanbiedt is geen verplichte aanloop naar een vast lidmaatschap, maar een kennismaking met de vereniging/club. Na afloop van het kennismakingsaanbod moet de mogelijkheid er zijn om een vast lidmaatschap aan te gaan bij de club/vereniging.

Het is ook mogelijk om activiteiten in te voeren zonder datum. De datum kan op later moment worden toegevoegd aan de activiteit, op het moment dat er meer duidelijkheid is wanneer fysieke activiteiten weer mogen plaatsvinden.
Door de activiteiten toch in te voeren, zien de bezoekers welke aanbieders actief zijn op de site én welke activiteiten er (in de nabije) toekomst worden aangeboden.

Sportaal en Cultuur in Enschede hebben de eindredactie over het boekje. Ook hebben zij het recht om uitzonderlijke kennismakingsactiviteiten toe te staan, die een andere invulling hanteren qua aantal lessen en kosten omdat de inhoud van de activiteit zich hiervoor leent. Bij twijfel over het aanbod nemen zij contact op met de aanbieder. Tevens behouden zij het recht een activiteit te weigeren die niet aan de spelregels voldoet.

Twijfel je zelf of uw aanbod past? Neem dan contact op