Hoofdcontent

Sport-, Beweeg- en Leefstijl Akkoord Enschede

Bijeenkomst 6: 5 oktober
Verslag bijeenkomst #6

Bijeenkomst 5: 27 mei 2021
Verslag bijeenkomst #5

Bijeenkomst 4: 
Verslag bijeenkomst #4

Bijeenkomst 3: 3 februari
Verslag bijeenkomst #3

Bijeenkomst 2: 3 december 2020

Presentatie2: Inclusief Sporten en Bewegen 

Bijeenkomst 1: maandag 2 november 2020

Na een korte introductie over het vervolgproces is er samen een prioritering aangebracht op ambitie- en actieniveau. Met elkaar is bepaald welke acties op korte, middellange en lange termijn samen kunnen worden opgepakt. 
Volgende bijeenkomst is op donderdag 3 december.

Verslag bijeenkomst #1
Presentatie Inclusief Sporten en Bewegen

Op 22 september is er een grote feestelijke ondertekening van het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede geweest. Dit was tevens ook het startschot om de komende jaren samen in te zetten op diverse thema's. Een van de thema's is 'Inclusief Sporten en Bewegen'. De themagroep is gestart maar meedoen is nog altijd mogelijk en aanmelden kan bij de themaleider. Themaleider is Jasper Agelink, j.agelink@sportaal.nl