Sportaal

Postbus 503
7500 AM Enschede

Hulp nodig?
Telefoon: 0614428399

Hoofdcontent

Dit zijn wij!

Enschede Actief is het platfor waar sport, bewegen en cultuur te vinden zijn. Vanaf 2017 is het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief & Creatief in Enschede. Op een laagdrempelige manier kunnen kinderen kennismaken met de sport- en cultuuraanbieders van de gemeente Enschede. Vaak mogen zij één of meerdere lessen gratis proberen om te kijken of ze er talent voor hebben en het leuk vinden om het vaker te doen. In het project mogen zij aan zoveel activiteiten mee doen als zij willen.

Achter de organisatie van het aanbod in Enschede zitten twee organisaties, Cultuur in Enschede en Sportaal. Samen vormen zij Sjors Sportief & Creatief. Vanuit Cultuur in Enschede is het aanspreekpunt Quinta Clason en vanuit Sportaal is dat Manon Huinink. Ieder jaar zorgen zij er samen voor dat er een goed gevuld en gevarieerd Sjorsboekje is voor de kinderen van de basisschool. Daarvoor hebben ze veel contact met de aanbieders uit de culturele sector maar ook alle sportieve aanbieders worden uitgenodigd. Als dat allemaal verzameld is dan begint het in elkaar zetten van het boekje en het regelen dat de boekjes allemaal op de scholen komen in de uitdeelweek! Misschien even een drukke maand maar het is zo leuk om te zien hoeveel kinderen er mee doen!

Vanaf 2020 heeft Sjors ook een zomerprogramma. Onder de noemer Sjors Zomer kunnen verenigingen hun sport- en cultuuraanbod tijdens de zomervakantie aanmelden. Leuk is dat dit ook gewoon overdag kan want de kinderen hebben zomervakantie! Ook de Jeugd VIVA en Alifa hebben leuke activiteiten, deze hebben we ook vermeld op onze website.

Door het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede is er behoefte aan één plek waar alle doelgroepen al het aanbod overzichtelijk terug kunnen vinden en deze plek moet ook makkelijk in gebruik zijn voor de sport- en cultuuraanbieders. Enschede Actief is hiervoor een zeer geschikt middel en blijft daardoor ook de komende periode een platform in ontwikkeling. Mocht je hier meer vragen over hebben of zelf mee willen doen? Neem gerust contact met ons op!

Naast het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief & Creatief doen ze nog veel meer voor de inwoners uit gemeente Enschede. Cultuur in Enschede is het servicepunt voor de actieve kunstbeoefenaar, met praktische informatie voor en over de kunst- en cultuursector in Enschede. Wil je weten welke initiatieven er zijn of heb je meer informatie nodig over een onderwerp, kijk op cultuur in enschede

Sportaal is het sportbedrijf van de gemeente Enschede. Sportaal stimuleert mensen om (samen) te sporten of te bewegen. Dat doen ze door te zorgen voor veilige en schone sportaccommodaties maar ook organiseren ze zelf sport- en beweegactiviteiten. Wil je meer weten over Sportaal, kijk dan op www.sportaal.nl