Hoofdcontent

Sport-, Beweeg- en Leefstijl Akkoord Enschede

Bijeenkomst 3: 9 februari

Verslag #3

Bijeenkomst 2: donderdag 10 december

Verslag #2
Presentatie bijeenkomst 2

Bijeenkomst 1: donderdag 12 november 2020
Ondanks dat deze bijeenkomst digitaal plaats vond, was het goed om elkaar te zien en ook op een interactieve manier actief bezig te zijn.
Na een korte introductie over het vervolgproces is er samen een prioritering aangebracht op ambitie en actie niveau. Met elkaar is bepaald welke acties op korte, middellange en lange termijn samen kunnen worden opgepakt. 
Volgende bijeenkomst is op donderdag 10 december.

Verslag #1
Presentatie Vitale Sport- en Beweegaanbieders

Op 22 september is er een grote feestelijke ondertekening van het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede geweest. Dit was tevens ook het startschot om de komende jaren samen in te zetten op diverse thema's. Een van de thema's is 'Gezonde Leefstijl'. De themagroep is gestart maar meedoen is nog altijd mogelijk en aanmelden kan bij de themaleider. Themaleider is Mattijs van den Berg, m.vandenberg@sportaal.nl